Dt Bulgaria No 4 2022 2

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Bulgaria No. 4, 2022

Latest issue

DT Bulgaria No. 4, 2022

Cover / Editorial / НОВ ТИП ЕКСПЕРТНА ОРАЛНА ХИГИЕНА, СЪЗДАДЕНА В БЪЛГАРИЯ / ПОМОГНЕТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СИ ДА КАЖАТ „ДА!“ / ОКЛУЗАЛЕН „БАЛЕТ“ С РОЗОВАТА ЕСТЕТИКА / ТОТАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УСМИВКАТА С ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПРОТОКОЛ / РЕАЛНАТА ЦЕНА НА АНАЛОГОВИЯ ОТПЕЧАТЪК В СРАВНЕНИЕ С ДИГИТАЛНИЯ / ЛЕЧЕНИЕ С АЛАЙНЕРИ НА ПАЦИЕНТ С АГЕНЕЗИЯ НА ЛАТЕРАЛЕН РЕЗЕЦ / ПРЕДВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАВЪРШЕН РАСТЕЖ И СКЕЛЕТЕН КЛАС 3, ИЗПОЛЗВАЙКИ ЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“ / КОЛКО ЧИСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СТЕРИЛНИТЕ ИМПЛАНТИ? / ИКОНОМИЧЕСКИЯТ СПАД И ИНФЛАЦИЯТА ЗАТРУДНЯВАТ ДЕНТАЛНИТЕ ПРОДАЖБИ /

advertisement
advertisement